Sting Gold PET Bottle 330ML

Sting Gold PET Bottle 330ML

ថាមពលបង្កើត ជីវិតរស់រវើក STING ដប៖ សូមណែនាំ STING Gold ដបថ្មី ជាមួយការរចនាបញ្ជាក់អំពីថាមពលកម្លាំងដ៏ខ្លាំងក្លា និងទឹកពណ៌​លឿងដ៏ស្រស់ស្អាតមានរសជាតិឆ្ងាញ់ដែលត្រូវបានផ្សំឡើងពិសេសពីវីតាមីន តូរីន និងយិនស៊ិន ដើម្បីបន្ថែមថាមពលកម្លាំងដល់រាងកាយដែលអ្នកត្រូវការក្នុងពេលសិក្សា ធ្វើការ ឬ ការងារអស់​កម្លាំងផ្សេងៗ។ យក STING Gold ដបថ្មី ដាក់តាមខ្លួន ដើម្បីបង្កើនថាមពលកម្លាំងរបស់អ្នក​បានគ្រប់ពេលវេលា។​

May 8, 2015